OSBMX Thailand

รวมกระทู้งาน OSBMX-Thailand Gathering ครั้งที่ผ่านๆมาครับ => OSBMX Thailand Gathering ครั้งที่ 6 เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2556 => Topic started by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 06:23:02 PMTitle: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 06:23:02 PM
งานนี้นัดกันปั่นมา แต่ละคนปั่นออกจากบ้านมารวมตัวที่ลานกทม.  :D
กว่าจะครบก็ 8 โมง ปั่นถึงงาน 9 โมง มีความสุขครับ  ;D


(http://image.ohozaa.com/i/f72/lwBevW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwajPma693gi7v4)


(http://image.ohozaa.com/i/ce2/Hvw4JZ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwalXefNIiGNh5G)


(http://image.ohozaa.com/i/f7d/UIwORC.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwaoN3I4mmNsijy)


(http://image.ohozaa.com/i/5d5/vLHoe9.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwarCTakZ4w8U29)


(http://image.ohozaa.com/i/78e/Ohm66c.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwau6JWk0M9KfDo)


(http://image.ohozaa.com/i/69d/2KMreS.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfway0vrrswD6FUA)


(http://image.ohozaa.com/i/e1c/ZI4NsG.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwaAumdqsl44TDB)


(http://image.ohozaa.com/i/2dc/lW9XVe.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwaGvZOfkIryXeg)


(http://image.ohozaa.com/i/e03/B21eVB.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwaIDRTWRVi6uyy)


(http://image.ohozaa.com/i/g7f/BVXwnq.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwaLtHmdtE1S7I3)


(http://image.ohozaa.com/i/237/DM8mC6.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwaPnsRkVxSz2mW)


(http://image.ohozaa.com/i/af9/Wteaho.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwaSVfGaJq7yT74)


(http://image.ohozaa.com/i/cd9/Yk7IGG.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwb1qK2YCdrl7ZV)


(http://image.ohozaa.com/i/5bb/OAq4G9.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwb5kvy60g9PKGk)


(http://image.ohozaa.com/i/ebc/wiqyfn.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwb8SimVRQ9Hp0t)


(http://image.ohozaa.com/i/fcf/lD1lQm.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbd82ykNkxtbAE)


(http://image.ohozaa.com/i/51e/jzcW8m.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbhnMJJO7alHSK)


(http://image.ohozaa.com/i/717/d8KQf8.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwblDwV8Ifa94Xz)


(http://image.ohozaa.com/i/0d1/6FOC0I.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbpTh6xIlyLBsD)


(http://image.ohozaa.com/i/e52/JSKj8X.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbt55f5UGWigLu)


(http://image.ohozaa.com/i/2e7/07zXAn.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbvUUHmAuSfVsi)


(http://image.ohozaa.com/i/g84/XNJhGn.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwby2MN476dtveO)


(http://image.ohozaa.com/i/eec/0c1Enw.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbCiwYt64i7lOi)


(http://image.ohozaa.com/i/03f/KSnts5.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbFul71k07Cadd)Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 06:29:57 PM
(http://image.ohozaa.com/i/597/OSWHBN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbJo6C8DOgAgXr)


(http://image.ohozaa.com/i/0f3/AYb9Ph.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbMVTqYvxDMpFK)


(http://image.ohozaa.com/i/ff7/hRYpw4.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbTFuomu65oKoQ)


(http://image.ohozaa.com/i/7cb/YolBhI.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwbZl9iTOcc19Ux)


(http://image.ohozaa.com/i/6bd/lWRaQj.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwc1P04SVq8IYNa)


(http://image.ohozaa.com/i/653/7StLvJ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwc4EPx9y7RpAvL)


(http://image.ohozaa.com/i/g65/vtdQaZ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwc9gyoQ7gpyd26)


(http://image.ohozaa.com/i/569/7nJyAq.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcbKpaPaRi3txT)


(http://image.ohozaa.com/i/g98/1U0v9L.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwceAeD5OxXogNt)


(http://image.ohozaa.com/i/2b0/yla97K.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwch45p4TSFcaMA)


(http://image.ohozaa.com/i/671/g0PSbE.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwciPYOuJAdaAdg)


(http://image.ohozaa.com/i/e5b/RieJ8W.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcljPAtS1awkcT)


(http://image.ohozaa.com/i/ace/XzhmNc.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcnNGmsRUi9N8G)


(http://image.ohozaa.com/i/e12/MAms4N.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcpdB5BfsnGZlD)


(http://image.ohozaa.com/i/72b/1O28EA.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcsLnUr0sr8JEI)


(http://image.ohozaa.com/i/053/JvQ5uh.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcuTg08vaxsowy)


(http://image.ohozaa.com/i/76b/ynVgPT.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcxJ5spc6PFwbN)


(http://image.ohozaa.com/i/e49/ZrfI9o.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcAcWeogZptX0e)


(http://image.ohozaa.com/i/e27/73C8V2.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcCGN0nhI6r74q)


(http://image.ohozaa.com/i/238/5dThps.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcFaDMmlsmgRYg)


(http://image.ohozaa.com/i/a0a/QySsHz.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcHEuylt8qYa1a)


(http://image.ohozaa.com/i/ab1/mO8y8a.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcKuk0C32ELUvd)


(http://image.ohozaa.com/i/7a7/Omk0x3.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcMYaMB6RBgUB7)


(http://image.ohozaa.com/i/0ec/mMmbGV.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcPs1yAcNOoM8v)


(http://image.ohozaa.com/i/g00/CR2SjA.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcTlN3HAVdyE1f)


(http://image.ohozaa.com/i/6d0/7furCK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcV7Gt7yglgobE)


(http://image.ohozaa.com/i/2ee/mtbTkN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwcXBxf6CjlL7Rf)


(http://image.ohozaa.com/i/f75/80hfZj.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwd05o15BAY4DeP)


(http://image.ohozaa.com/i/c05/zNcQag.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwd2dg6N6PT30sP)


(http://image.ohozaa.com/i/74e/TkpK2P.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwd535z3JGZ46Ai)
Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: kr on December 02, 2013, 06:34:02 PM
เช้าๆนี่น่าปั่นดีจริงๆ :D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Babanaz on December 02, 2013, 06:38:12 PM
สุดยอดครับ  :D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 06:38:45 PM
(http://image.ohozaa.com/i/aff/Cva4Me.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwd7SV1kro9VGbh)


(http://image.ohozaa.com/i/0f0/NFaXXF.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdc8FcJnbimrxO)


(http://image.ohozaa.com/i/a81/WJAtQ2.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdg2qHQOHHJ8ec)


(http://image.ohozaa.com/i/296/7GXxzJ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdkiaTfMxsoiTa)


(http://image.ohozaa.com/i/636/R4ygK8.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdmq2YXgIK3foF)


(http://image.ohozaa.com/i/ef2/MdDYAq.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdpfSrdVxJmIzp)


(http://image.ohozaa.com/i/aee/94Cx51.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdtvCCCQlV9ioT)


(http://image.ohozaa.com/i/acf/jcL4qF.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdxpo7KhlvRgIG)


(http://image.ohozaa.com/i/e15/eIryG0.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdAfdA0VWrb0jH)


(http://image.ohozaa.com/i/e35/OXveNI.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdE8Z58gvsNz0F)


(http://image.ohozaa.com/i/g2f/FEwgw2.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdGgRaPNyW0BXb)


ไปกินข้าวกัน ตลาดซันเดย์

(http://image.ohozaa.com/i/gba/Gqg56s.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdI2KAfEfqDcV3)


(http://image.ohozaa.com/i/c3f/DtWdr4.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdJODZFxO6NUjY)


(http://image.ohozaa.com/i/611/cfXtMk.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdMiuLEC0uD8nW)


(http://image.ohozaa.com/i/57a/v4PIAW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdNIpuN0o9u1IJ)


(http://image.ohozaa.com/i/67b/f0gWQE.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdPQhAuuzr8Yej)


(http://image.ohozaa.com/i/509/DMKsPK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdRgcjCKI0WzhM)


(http://image.ohozaa.com/i/503/E3ubAl.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdTo4pkeAxWx0R)


(http://image.ohozaa.com/i/eb4/ZEdvg8.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdVvWv1MaPOiki)


(http://image.ohozaa.com/i/a0a/y4BYpB.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwdXZNh0QKEXKlW)


(http://image.ohozaa.com/i/f31/zU3JVN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwe07FmIi3L4AqQ)


(http://image.ohozaa.com/i/621/0lAITY.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwe2XuOYUUR5Gyf)


(http://image.ohozaa.com/i/fe2/MjYtdP.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwe5rlAXZgCfoZU)


(http://image.ohozaa.com/i/e69/xDCd52.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwe8hb3eDIaeEbY)


(http://image.ohozaa.com/i/a13/nM2wZo.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweb70vvlfXLJpA)


(http://image.ohozaa.com/i/c69/mDtnAh.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwedARhumEQI6et)


(http://image.ohozaa.com/i/5b0/9xmaVK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweg4I3ttSNpV7q)


(http://image.ohozaa.com/i/6bd/5Ml6dj.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweicA9aWR4qWwt)


(http://image.ohozaa.com/i/5f8/c5Q49q.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwemskkzSlscJ6s)


(http://image.ohozaa.com/i/269/ON6vN9.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweoWb6yXBtlnTq)


(http://image.ohozaa.com/i/c09/WZTAKa.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwesPWBGodCJ8ew)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Punkmusic on December 02, 2013, 06:45:49 PM
เฮ้ยนี่มันเด็กโข่งนี่หว่ส  ;D ;D ขอบคุณสำหรับรูปสวยๆครับโจ้  :o


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 06:46:09 PM
ผมมาติดอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงๆ  ;D
(http://image.ohozaa.com/i/a0f/BmQi9v.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwexNE9EssvwjCJ)


(http://image.ohozaa.com/i/5d4/Sd6H1K.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweCpn1l1KqZqwn)


(http://image.ohozaa.com/i/2f2/0ezozN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweGF7cK3AHbnwY)


(http://image.ohozaa.com/i/gbf/QRoUvo.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweKcU1zNemEIlm)


(http://image.ohozaa.com/i/f5e/maFJ9V.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweMGKNyRqKtWpr)


(http://image.ohozaa.com/i/5e2/e7wX7U.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweS0r1ODR7Psr2)


(http://image.ohozaa.com/i/039/XYdLqN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweU8j7w4RthjJG)


(http://image.ohozaa.com/i/c0a/OQSlkC.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfweXk7g4mzKjaTC)


(http://image.ohozaa.com/i/559/tSGLAJ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwf0RU4U6AR6JGd)


(http://image.ohozaa.com/i/f47/pT6ReK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwf2hOO2pUn7pWM)


(http://image.ohozaa.com/i/f49/XB9a9d.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwf5PBCSi1bDMD0)


(http://image.ohozaa.com/i/c57/HGV9gS.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwf91pLqwVXMMxX)


(http://image.ohozaa.com/i/e0a/hTVBKL.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfqonbjVlcop67)

รถในดวงใจ
(http://image.ohozaa.com/i/cba/FQTEVQ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfsSdXj49B4n4B)


(http://image.ohozaa.com/i/041/jaGrVY.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfvm4Ji4Si1x8z)


(http://image.ohozaa.com/i/73e/SHgil7.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfyxSRQkM35vDB)


(http://image.ohozaa.com/i/62e/Lb7Tcn.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfAjMhgbxenlNr)


(http://image.ohozaa.com/i/0a9/oRGqnt.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfCND3fg2mRyDr)


(http://image.ohozaa.com/i/26a/fdd5fR.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfEVv8WKYxaX5p)


(http://image.ohozaa.com/i/79b/FlT907.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfGlpS55qnajgA)

ยางแบบนี้เลียได้  ;D
(http://image.ohozaa.com/i/cda/tZ7Vtu.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfM14MCn6suSyN)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 06:56:21 PM
มีพลังมากครับ  :o
(http://image.ohozaa.com/i/e63/sSqheC.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfPyRBsaPkaeUU)


(http://image.ohozaa.com/i/c8a/LRsFM5.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfRGJH9F0BPbqr)


(http://image.ohozaa.com/i/003/PjjJt6.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfVAvch3qLE25x)


(http://image.ohozaa.com/i/ged/6ZiOSk.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwfZ8i16Va8QaNr)


(http://image.ohozaa.com/i/202/y2ANzB.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwg1C8N5ZJXZCPr)


(http://image.ohozaa.com/i/ec6/ppwb2j.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwg5RSYuWroG7zS)


(http://image.ohozaa.com/i/f9a/uTv5bj.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwg9pFNkHTA7l3m)


(http://image.ohozaa.com/i/fc4/vTy1GQ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgcfvfBnaHqhoz)


(http://image.ohozaa.com/i/7ba/RDGxKU.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgg9gKIKPYAG6x)


(http://image.ohozaa.com/i/6b6/tjtMFM.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgih8Qqh8z9h6S)


(http://image.ohozaa.com/i/a83/ffbecU.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgkp0W7LLYNGMN)


(http://image.ohozaa.com/i/754/QoK9RB.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgnAP4FW03qHBl)


(http://image.ohozaa.com/i/f92/3xWbMu.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgq4FQF4r0MrBk)


(http://image.ohozaa.com/i/266/d54EiC.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgsywCE4VDJS56)


(http://image.ohozaa.com/i/0a0/pi9Fy4.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgwOgO36xPW5vH)


(http://image.ohozaa.com/i/a79/bGx2SS.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgzE6gjK0rh9bx)


(http://image.ohozaa.com/i/76e/hwOCwU.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgBLYm1aW63LhJ)


(http://image.ohozaa.com/i/07d/7TeN6s.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgDTQrIEOD3J1e)


(http://image.ohozaa.com/i/61d/7GLEci.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgH5EAgTO5RY8a)


(http://image.ohozaa.com/i/578/rGquP8.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgJzvmg0XlUxPg)


(http://image.ohozaa.com/i/c8e/lRePp5.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgMpkOwF1szz3a)


(http://image.ohozaa.com/i/g29/8FdqXb.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgOTbAvGNMQ9Qb)


(http://image.ohozaa.com/i/c07/TiEBZj.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgSqYpltV9byE0)


(http://image.ohozaa.com/i/a33/qqOTKK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgUyQv317ZJ5Yh)


(http://image.ohozaa.com/i/76b/vqhh4g.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwgYOAGs0tvHax9)


(http://image.ohozaa.com/i/0ce/eyQk9f.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwh3qjy8u5N06NQ)


(http://image.ohozaa.com/i/2c0/Wt8PKi.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwh7k53fSFk9rQR)


(http://image.ohozaa.com/i/2d7/tsdA7X.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwha9Uvwxgftbrl)


(http://image.ohozaa.com/i/e15/na8kvb.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhcDLhvBC0CTSS)


(http://image.ohozaa.com/i/cba/sG83ES.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhf7C3uIGA0eo9)


(http://image.ohozaa.com/i/6bd/8hf6g0.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhhBsPtMETPIS4)


(http://image.ohozaa.com/i/c3d/JToB7k.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhk5jBsRo6jFhR)


(http://image.ohozaa.com/i/f2b/sPB8og.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhoH2t9l9KX5Xl)


(http://image.ohozaa.com/i/a0f/HwopcV.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhtEK17yjUMMnk)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 07:06:44 PM
(http://image.ohozaa.com/i/282/aLaU6J.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhw8AN6yJR4XFl)


(http://image.ohozaa.com/i/756/ybD4zN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhyCrz5F8et5ps)


(http://image.ohozaa.com/i/fdf/Lq6CIq.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhAokYvzPeCsJt)


(http://image.ohozaa.com/i/5c5/PpLiyr.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhCwd4d3fDCXiN)


(http://image.ohozaa.com/i/fb8/l9y54D.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhF03Qc88dro6X)


(http://image.ohozaa.com/i/g86/PkNGLh.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhIxQF1WnTLsPn)


(http://image.ohozaa.com/i/519/ltKVDU.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhKjK4rO3l2fkD)


(http://image.ohozaa.com/i/fb5/f3gaSE.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhPhrCpVapnx8P)


(http://image.ohozaa.com/i/g56/yaSU5y.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwhSPerfM4dfYIG)


(http://image.ohozaa.com/i/03e/09UNsR.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwi8qirJliIxUcy)


(http://image.ohozaa.com/i/e45/Fs6NeD.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwick3WQIXZIiUV)


(http://image.ohozaa.com/i/a49/cyYBZF.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwifRQLGvfKtdx0)


(http://image.ohozaa.com/i/g80/8zk8mt.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwihZIRnZF67TD5)


(http://image.ohozaa.com/i/e6c/7CKZOX.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwik7AX5sI3Oadi)


(http://image.ohozaa.com/i/745/ppP4n4.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwimft2MZC9GILD)


(http://image.ohozaa.com/i/cb6/luV1GX.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwiq9exUoNca1ns)


(http://image.ohozaa.com/i/0bb/2GOuRW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwish6DBSYtOXT2)


(http://image.ohozaa.com/i/583/WoOA0n.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwizmGhhqIshT2g)


(http://image.ohozaa.com/i/c54/XxCRPu.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwiDgrMoQlCKENS)


(http://image.ohozaa.com/i/ga4/0yEDrb.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwiHSaE5nwhAUgm)


(http://image.ohozaa.com/i/06a/BdECh0.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwiJE43vj7xJdVl)


(http://image.ohozaa.com/i/cdf/bNOdtB.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwiLLW9cQkogLfH)
Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 07:17:00 PM

(http://image.ohozaa.com/i/c4d/ur9g8Z.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwiSvx6ARecMu38)


(http://image.ohozaa.com/i/c15/hu2oWd.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwiWpiBIgpffMEY)


(http://image.ohozaa.com/i/c11/JCrYmy.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwj0F2N7et3UGUn)


(http://image.ohozaa.com/i/218/qS5jp3.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwj38Tz6fuvwPKz)


(http://image.ohozaa.com/i/617/d4YQNR.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwj6kHHEwU1TI8d)


(http://image.ohozaa.com/i/g3c/LUVoUs.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwj9SuwukQXyO4s)


(http://image.ohozaa.com/i/c65/7Bgncw.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjd4iF2z5xIBfq)


(http://image.ohozaa.com/i/5ae/k0dzaY.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjfU87ja85v1DS)


(http://image.ohozaa.com/i/eb7/twrrUV.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjjrUW91u1mWnL)


(http://image.ohozaa.com/i/g11/ya7rjN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjnHF7xZLU1AcS)


(http://image.ohozaa.com/i/662/4cHAj1.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjqbvTx3FxbPul)


(http://image.ohozaa.com/i/627/gMWjjf.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjsFmFw3W69woI)


(http://image.ohozaa.com/i/edc/XNw6mc.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjv9drv8mxYu2t)


(http://image.ohozaa.com/i/f4f/OHhAyF.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjxZ2TLNpBhGNb)


(http://image.ohozaa.com/i/08d/OeNcbN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjBwPIBDRhaFcW)


(http://image.ohozaa.com/i/g43/BQAQ9W.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjE0GuAIXUYPAX)


(http://image.ohozaa.com/i/a23/KksBHN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjKKhrYJN2Pjdc)


(http://image.ohozaa.com/i/ecc/exPjEJ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjNW5AwYyrDOJM)


(http://image.ohozaa.com/i/290/YEbsGW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjQpWmw33A81A6)


(http://image.ohozaa.com/i/acc/oshFgA.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwjTXJblN00glaz)


(http://image.ohozaa.com/i/a26/LFRTKo.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkfAqMEeZkmyd2)


(http://image.ohozaa.com/i/ada/4kYSMU.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkiqgeUWPSyCct)


(http://image.ohozaa.com/i/f1d/HxokYH.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkkc9EkMxqx1Dr)


(http://image.ohozaa.com/i/674/Q6mfdb.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkoNSw1psqcGVx)


(http://image.ohozaa.com/i/gdf/SIttJP.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwksHE18IAnbAVK)


(http://image.ohozaa.com/i/c18/erCSr5.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkwXocxLDE1t3g)


(http://image.ohozaa.com/i/c42/oNbB4M.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkAR9HF9eewCzt)


(http://image.ohozaa.com/i/gf1/KbPQHe.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkF6TT48gZPIlq)


(http://image.ohozaa.com/i/78e/81X4pu.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkJ0Fobw5EkBsl)


(http://image.ohozaa.com/i/f6d/JKJCu2.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkNgpzAtth0iWt)


(http://image.ohozaa.com/i/a2a/oNBncd.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkPohFhTE38t5K)


(http://image.ohozaa.com/i/2ae/wLS8Ck.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkSW4u7HYq7N0R)


(http://image.ohozaa.com/i/526/4iPQGA.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkV3WzPdTx5mZZ)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 02, 2013, 07:28:07 PM
(http://image.ohozaa.com/i/230/5isjpB.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwkYBJoF0Ds6xPa)


(http://image.ohozaa.com/i/c59/FO6QrA.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwl15AaE5rlfJr8)


(http://image.ohozaa.com/i/c9c/1HAvMg.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwl3VpCUMUs7zsO)


(http://image.ohozaa.com/i/091/Q7tIC5.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwl5Hj2kHnohdcA)


(http://image.ohozaa.com/i/717/YoXC1P.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwl7tcrKy3STOaf)


(http://image.ohozaa.com/i/gf9/iYmvqI.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlaF0AiPoIBrlJ)


(http://image.ohozaa.com/i/a96/tMAovq.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwleyM5qdi3LzEe)


(http://image.ohozaa.com/i/ef6/RaChHy.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlisxAxxD1ooLD)


(http://image.ohozaa.com/i/0f5/27EI7E.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlm0kpnpvLV1RI)


(http://image.ohozaa.com/i/7a3/PGSYh6.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlqg4AMo6peEt5)


(http://image.ohozaa.com/i/7e4/yhK7Cp.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlu9Q5THGud1Ds)


(http://image.ohozaa.com/i/e50/q4jnlI.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwly3BB1aldyof5)


(http://image.ohozaa.com/i/793/mvE8p4.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlBXn68yjfnLJl)


(http://image.ohozaa.com/i/c43/MvWzeV.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlENcypdcVmu5S)


(http://image.ohozaa.com/i/e37/WODi4B.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlHh3kodtukb0p)


(http://image.ohozaa.com/i/a9a/1JAgTm.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlLwNvNeubcqSn)


(http://image.ohozaa.com/i/73b/CN32d2.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlPMxHc9wqYKi5)


(http://image.ohozaa.com/i/008/z1KY7e.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlTGjcjxWANAXe)


(http://image.ohozaa.com/i/5e1/iN2Mco.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlWw8EAcQgMjjp)


(http://image.ohozaa.com/i/c4c/zxQArW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwlZlY6QQL06Q9v)


(http://image.ohozaa.com/i/ed2/90daVI.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwm2xMfp6SPayex)


(http://image.ohozaa.com/i/21c/ajC6Z6.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwm5JAnXmp6DvHB)


(http://image.ohozaa.com/i/2b1/evihZq.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwm8dr9WmrBBt1w)


(http://image.ohozaa.com/i/ec4/hfZQTn.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmb3gCd0F5AYDk)


(http://image.ohozaa.com/i/678/Pf5CAa.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmef4KLidZilpf)


(http://image.ohozaa.com/i/51e/6PRpZ0.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmgmWQsMpgXhUV)


(http://image.ohozaa.com/i/fc4/WWTkuj.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmiuOWaghNXfEp)


(http://image.ohozaa.com/i/c3d/uP3fVP.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmmKz7zaWCpl5X)


(http://image.ohozaa.com/i/2a7/z3jocK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmpepTyiHnLSlo)


(http://image.ohozaa.com/i/6ac/QpamH4.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwms4flOW9Z6W19)


(http://image.ohozaa.com/i/531/Ebsri7.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmvY0QWlWwUcaU)


(http://image.ohozaa.com/i/69e/0h0Sxc.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmz9OZuyFlL5rN)


(http://image.ohozaa.com/i/g0a/9PT2hr.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmD3AuBXeSUqvC)


(http://image.ohozaa.com/i/a77/VZcI9V.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmEPtU1OscbJPP)


(http://image.ohozaa.com/i/5f6/tPdyBk.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmI1i2A6jQy5nv)


(http://image.ohozaa.com/i/70e/Mzkp2Q.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmJNbrZVS1c0qS)


(http://image.ohozaa.com/i/01b/N3ZAHU.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmLV3xHuK0mW2x)


(http://image.ohozaa.com/i/g42/ow1Y7O.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmQSL5Fzr19AAv)


(http://image.ohozaa.com/i/c13/KQc7zR.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwmTIAxWfZS2uhy)
Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: mekuto on December 02, 2013, 07:34:45 PM
ขอบคุณโจ้ครับ รูปสวยมากๆๆ ;D ;D ;D ;D ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: jimjan on December 02, 2013, 07:42:25 PM
ถ่ายรูปได้สวยมาก ครับโจ้


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Beephomet on December 02, 2013, 07:49:19 PM
ศิลปะ Rocket Boy สุดยอดมากครับ ;D :D ;)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: nolimit on December 02, 2013, 08:31:17 PM
รูปสวยมากๆ ได้บรรยากาศเหมือนได้ไปร่วมงานเลยครับผม  ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: filmpunx193 on December 02, 2013, 10:52:05 PM
ถายสวยมากกกอ่ะ...  ;) ;)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Lockbank on December 02, 2013, 11:03:14 PM
   3 มิติครับโจ้  งามมาก ;)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: 21points on December 02, 2013, 11:08:55 PM
สวยทุกภาพเลยครับ คม ชัด ลึก ขอบคุณมากครับที่ถ่ายรูปสวยๆๆมาเติมเต็ม บรรยากาศ ที่อบอุ่น ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: แว้นบอย on December 02, 2013, 11:16:09 PM
ขอบคุณสำหรับรูปสวยๆครับโจ้....... ;D ;D ;D ;D ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: moo_adisak on December 02, 2013, 11:44:11 PM
ปีนี้รถเยอะมาก สวยสวยกันทุกคันเลยครับ
ภาพสวย ชัดเจน ทุกมุมมองเลยครับ  ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 03, 2013, 07:44:41 AM
(http://image.ohozaa.com/i/e82/uX0Jhl.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwn0OabBPD38xhk)


(http://image.ohozaa.com/i/77a/W25Lrx.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwn3i0XAW67bUed)


(http://image.ohozaa.com/i/0b6/vyJuJP.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwn6tP697svNAXr)


(http://image.ohozaa.com/i/g67/DIHdbm.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwn7TJPhrKYssKM)


(http://image.ohozaa.com/i/767/77yZk5.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnbrwE7iXwZT6H)


(http://image.ohozaa.com/i/5e2/EmZ8pI.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnehm6nTM0MzV9)


พี่ติงานเข้า น้องอยากเอากลับด้วย  ;D
(http://image.ohozaa.com/i/f4b/FaCTSa.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnh7byECnrD5Rw)


(http://image.ohozaa.com/i/gf9/bgKAxK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnlmVK3z4SjAAX)


(http://image.ohozaa.com/i/c22/gpAfJF.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnpgHfaUMdUPdH)


(http://image.ohozaa.com/i/52a/FagO4w.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnrozkSrebNUBR)


(http://image.ohozaa.com/i/2bb/DpBOac.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwntasKilLOCNxp)


(http://image.ohozaa.com/i/c59/j3DRrM.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnvEjwhr6wqHw7)


(http://image.ohozaa.com/i/61b/HY5DpD.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnx4efpH12eyZ8)


(http://image.ohozaa.com/i/682/6xNJCj.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnzc6l7bSvSIeP)


(http://image.ohozaa.com/i/7d7/ezVqsu.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnBjYqOHNF75h2)


(http://image.ohozaa.com/i/f50/y5IQOd.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnDrQwwcr4LuWU)


(http://image.ohozaa.com/i/2b9/xELDLF.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnGZDlm0ZvKyrZ)


(http://image.ohozaa.com/i/572/Bzxvh1.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnKbrtUbwl2y28)


(http://image.ohozaa.com/i/266/yKRA7F.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnO5cZ1zgiSbWY)


(http://image.ohozaa.com/i/6c8/nR7HcN.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnQz3L0DGKH9B4)


(http://image.ohozaa.com/i/522/gv3486.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwnUONWpFGodB04)


(http://image.ohozaa.com/i/54d/HXnyc3.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwo0usQWVfaEvMJ)


(http://image.ohozaa.com/i/a2c/Ecrp0z.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwo2YjCW2CuGP3T)


(http://image.ohozaa.com/i/ae1/hEd6UD.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwo6w6rLPhJ2KHQ)


(http://image.ohozaa.com/i/210/cyhOSC.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwo8ZXdKPVJkFzC)


(http://image.ohozaa.com/i/68f/5J5tHr.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwocxK2AFHaXEbI)


(http://image.ohozaa.com/i/fd2/53JftO.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwogrvxI4c1rK35)


(http://image.ohozaa.com/i/a75/nBgEQG.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwojZimxRsL7DeN)

(http://image.ohozaa.com/i/7aa/axHl2P.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwomt98wY9TaJLo)


(http://image.ohozaa.com/i/e7f/1oKqSm.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwooB1eettuOmcf)


นักปั่นตัวน้อยรุ่นต่อไป  :-*
(http://image.ohozaa.com/i/e9c/pvTicd.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfworqQGv3x5WB3W)


(http://image.ohozaa.com/i/2f9/ilSq6t.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwougG8LLnE8F3i)


(http://image.ohozaa.com/i/c20/sR2Go3.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwowoyetfyVNBzs)


(http://image.ohozaa.com/i/f15/Xhuzwd.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwozAmn1pufLDBG)


(http://image.ohozaa.com/i/ed8/vARlqK.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoC4d90tszB85l)


(http://image.ohozaa.com/i/e60/kbtHN0.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoFXYE7SMZoV4x)


(http://image.ohozaa.com/i/79d/Ecsi3B.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoIrPq6Zg3si1p)


(http://image.ohozaa.com/i/07a/Zz8sTD.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoKVGc64OPfVzV)


(http://image.ohozaa.com/i/63a/k2eHPm.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoOPrHds6F66ko)


(http://image.ohozaa.com/i/ace/WPvNWM.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoSnew3cEAynt7)


(http://image.ohozaa.com/i/281/ehZdv0.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoWh01aCmrGorC)


(http://image.ohozaa.com/i/c38/Bi575j.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwoZOMQ0pVW1gpg)


(http://image.ohozaa.com/i/e42/ORNkAE.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwp2ECih2N22mwI)


(http://image.ohozaa.com/i/a51/SMFwVA.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwp5QqqPl27IW2Q)


(http://image.ohozaa.com/i/089/GkbyDU.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwp8khcOoyjyXmg)


(http://image.ohozaa.com/i/e78/EBcXl8.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpaO7YNtqTnoar)


(http://image.ohozaa.com/i/6cd/6JUKFS.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpdZW7lHYeca6U)


(http://image.ohozaa.com/i/0f8/UJGAFJ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpgPLzClm8RYAN)


(http://image.ohozaa.com/i/2ef/66YBUF.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpjFB1SXsjXPIC)


(http://image.ohozaa.com/i/567/7GAueg.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpnzmx0kAMtw41)


(http://image.ohozaa.com/i/ab4/sZnGDS.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpqLaFyByaQVhf)


(http://image.ohozaa.com/i/gc5/8Mn8a3.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpsx44YtdC7HLV)


(http://image.ohozaa.com/i/c17/SW28X5.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpwqPA5UdcPG6l)


(http://image.ohozaa.com/i/59d/lWcRIh.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xfwpzCDIE93ijqOF)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Thanit on December 03, 2013, 08:01:01 AM

ชอบครับ รูปเยอะดี เพิ่งรู้ว่าปั่นกันมาจากลานฯ มิน่ารีบกลับกัน

ขอบคุณครับโจ้...


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: ซันห่าว on December 03, 2013, 09:36:52 AM
ภาพสวยมาก ครับโจ้ ขอบคุณครับ


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: san on December 03, 2013, 09:38:24 AM
ถ่ายสวยมากครับ ชัดเสียจนผมคิดว่าได้เข้าไปอยู่ในงานด้วยเลย....ขอบคุณครับ ;)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 03, 2013, 09:52:41 AM
เช้าๆนี่น่าปั่นดีจริงๆ :D

อากาศดีมากพี่ ลมเย็นๆ
สุดยอดครับ  :D

ขอบคุณครับ  ;D
เฮ้ยนี่มันเด็กโข่งนี่หว่ส  ;D ;D ขอบคุณสำหรับรูปสวยๆครับโจ้  :o

5555

ขอบคุณโจ้ครับ รูปสวยมากๆๆ ;D ;D ;D ;D ;D

ขอบคุณเฮีย  ;D

ถ่ายรูปได้สวยมาก ครับโจ้

ขอบใจท๊อป  ;D

ศิลปะ Rocket Boy สุดยอดมากครับ ;D :D ;)

มันมัพลังพี่  :D
รูปสวยมากๆ ได้บรรยากาศเหมือนได้ไปร่วมงานเลยครับผม  ;D

ผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละพี่ เผื่อคนไม่ได้มา
ถายสวยมากกกอ่ะ...  ;) ;)

ขอบใจจ่า
   3 มิติครับโจ้  งามมาก ;)

ไม่ขนาดนั้นพี่ ขอบคุณพี่โอเล่ เหมือนกัน สำหรับรูปสวยๆ

สวยทุกภาพเลยครับ คม ชัด ลึก ขอบคุณมากครับที่ถ่ายรูปสวยๆๆมาเติมเต็ม บรรยากาศ ที่อบอุ่น ;D

ครับผม

ขอบคุณสำหรับรูปสวยๆครับโจ้....... ;D ;D ;D ;D ;D

ทุกคนต้องช่วยกันครับพี่  ;D

ปีนี้รถเยอะมาก สวยสวยกันทุกคันเลยครับ
ภาพสวย ชัดเจน ทุกมุมมองเลยครับ  ;D

เสียดายอย่างเดียวไม่ได้ถ่ายรถพี่หมู   ;D


ชอบครับ รูปเยอะดี เพิ่งรู้ว่าปั่นกันมาจากลานฯ มิน่ารีบกลับกัน

ขอบคุณครับโจ้...


ขอบคุณครับพี่ธนิต รอถ่ายงาน se ต่อปีหน้า  ;D

ภาพสวยมาก ครับโจ้ ขอบคุณครับ

สายปั่น มันอยู่แล้วพี่ ฮ่าๆๆๆ

ถ่ายสวยมากครับ ชัดเสียจนผมคิดว่าได้เข้าไปอยู่ในงานด้วยเลย....ขอบคุณครับ ;)

ขอบคุณครับพี่  ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: nut1do on December 03, 2013, 10:14:13 AM
ดูเพลินเลยครับ :o


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Giant Swing on December 03, 2013, 02:29:49 PM
ขอบคุณสำหรับรูปสวยสวยครับ :D :D :D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Is s a bmx on December 03, 2013, 02:48:09 PM
ปีนี้รถเยอะมาก สวยสวยกันทุกคันเลยครับ
ภาพสวย ชัดเจน ทุกมุมมองเลยครับ  ;Dแล้วทำไม่คุณหมูไม่มาละครับผม ผมรอเจอคุณหมูอยู่เลยครับน่าเสียด้ายรถสวยๆเยอะมาก มากครับ ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: admin on December 04, 2013, 10:55:55 AM
รูปสวยมากๆครับโจ้...มีโอกาสอยากลงเก็บ CD ไว้สักแผ่นจะได้มั้ยครับ  :) :)Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Rocket_Boys on December 04, 2013, 12:02:21 PM
รูปสวยมากๆครับโจ้...มีโอกาสอยากลงเก็บ CD ไว้สักแผ่นจะได้มั้ยครับ  :) :)ได้อยู่แล้วพี่  ;D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: kr on December 04, 2013, 01:44:40 PM
ดูกันตาลายไปเลยครับโจ้ :D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Anubis on December 04, 2013, 01:45:11 PM
ดูเพลินๆเจริญตามากๆเลยครับ :D


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: Mr.hai on December 04, 2013, 08:44:16 PM
สุดยอดเลยครับคุณโจ้  ;Dเสียดายจังไม่ได้ไป :-\


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: golfbmx on December 04, 2013, 10:41:39 PM
ภาพสวยบรยากาศดี น่าไปร่วมงานมากคับ มีโอกาสหวังว่าอยากไปร่วมงานด้วยนะคับผม ;) ;) ;)


Title: Re: เก็บภาพมาฝากพี่่น้องๆ
Post by: korn3210us on December 14, 2013, 02:09:51 PM
จิ๊กโก๋ท่าอิฐ ;D ;D ;D
(http://image.ohozaa.com/i/70c/TSzF5x.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfTtM9bolvBVbXu8)