OSBMX Thailand

โชว์รูม BMX / BMX Showroom => ล้อ & ดุมล้อสวยๆ / Rims & Hubs => Topic started by: thep on March 05, 2016, 07:30:47 PMTitle: แมคเหล็กในตำนาน
Post by: thep on March 05, 2016, 07:30:47 PM
จะเหลือถึง10 คู่ไหม
(http://www.mx7.com/i/a38/ejt9Hw.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yXs0JZCdHYK9eFAh)
(http://www.mx7.com/i/5aa/9PcrKg.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yXs21oQZeaSgYz49)
ถ่ายกับรุ่นใหญ่ ไม่ปั๊มอัขระใดๆ
(http://www.mx7.com/i/54d/FgUQGi.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yXs4YjSTxXnYx3Gt)